Alimenty po rozwodzie dla małżonka

2021-03-25
Alimenty po rozwodzie dla małżonka

Słysząc słowo alimenty najczęściej myślimy o pieniądzach płaconych na utrzymanie dziecka przez byłego partnera lub małżonka, natomiast prawda jest taka, że alimenty mogą również być wypłacane byłemu małżonkowi, jeżeli ten wskutek rozwodu znalazł się w niedostatku, czy też rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jest to jednak zależne od tego czy, oraz który z małżonków został obarczony winą za rozwód oraz czy obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu nie wygasł.

Pojęcie niedostatku oznacza zarówno brak środków pozwalających na utrzymanie się, jak i sytuację w której uzyskane środki nie wystarczają na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Usprawiedliwione potrzeby to normalne warunki bytowe, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku danej osoby.

W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, oboje byli małżonkowie mogą zażądać od siebie alimentów. Warunkiem do powstania takiego obowiązku jest między innymi brak wyłącznej winy jednego z małżonków, wyżej wspomniany niedostatek, jak i możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa, jeśli rozwód został orzeczony z powodu wyłącznej winy jednego z małżonków. W takim przypadku, nie trzeba udowadniać pozostawania w stanie niedostatku, należy jedynie wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd porównuje wówczas sytuację materialną małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed rozwodu i może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zapłaty alimentów.

Alimenty dla małżonka nie są przyznawane z urzędu. Uprawniony musi o nie wystąpić, co oznacza że w braku porozumienia, niezbędne jest złożenie pozwu w Sądzie.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności