Zespół

Justyna Szczepańska

Radca prawny, Mediator. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i w Sądzie Okręgowym w Koninie. Członek Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych, świadcząc pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych oraz jako in-house lawyer w przedsiębiorstwach prywatnych oraz spółkach Skarbu Państwa.

Sylwia Schulze

of counsel
Radca prawny i założycielka Kancelarii Radcy Prawnego Sylwia Schulze. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez współpracę z poznańskimi kancelariami prawnymi oraz świadczenie usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Michał Koliński

Magister psychologii, certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz w Poznaniu. Ukończył szkolenie bazowe z zakresu mediacji oraz szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację. Członek stowarzyszenia Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu. W trakcie zdobywania uprawnień psychoterapeuty w nurcie systemowym. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W swojej pracy podkreśla rolę komunikacji interpersonalnej. Jest to jedno z najważniejszych zadań mediatora, wspomaganie komunikacji oraz określanie kwestii do dyskusji, aby zmaksymalizować szanse na zawarcie ugody. Wierzy, że mediacja jest konstruktywnym narzędziem rozwiązania konfliktu. Z pewnością nie najłatwiejszym, ale przynoszącym daleko idącą satysfakcję z własnych przepracowań.
© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności