Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli wśród nich nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu.

1. Ile wynosi wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją i zależy od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy, jak również przewidywanego czasu jej trwania.

2. Czy mogę umówić się, że radca prawny otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy?

Nie. Zgodnie z art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego „Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.”

3. Jak umówić się na spotkanie/mediacje?

Prosimy o kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail lub zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie. W przypadku mediacji sądowych, o skierowaniu sprawy do mediacji przez Sąd, otrzymujemy zawiadomienie bezpośrednio z Sądu.

4. Czy mogę umówić się na spotkanie w późnych godzinach popołudniowych?

Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Rozumiemy, że zdarzają się sytuacje pilne, które wymagają szybkiego działania. W sytuacjach wyjątkowych, istnieje możliwość umówienia spotkania w późnych godzinach popołudniowych.

5. Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Wszelkie związane (mające znaczenie) dla Państwa sprawy. Dokumenty, które posiadają Państwo w oryginale, a które będą miały być złożone w Sądzie, prosimy zabrać w oryginałach, celem ich okazania.

6. Czy Kancelaria udziela porad prawnych/prowadzi mediacje online?

Zdecydowanie rekomendujemy naszym Klientom osobistą wizytę w biurze. Jednak mając na względzie aktualną sytuację w kraju, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy również usługi online.

7. Czy można zlecić Kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma, bez zlecania prowadzenia sprawy?

Tak, oczywiście.

8. Czy mogę powierzyć Kancelarii stałą obsługę prawną mojej firmy?

Tak. Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami zarówno w zakresie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi prawnej.

9. Jaka jest rola mediatora w mediacji?

Mediator nie reprezentuje interesów żadnej ze stron. Nie decyduje o tym, kto ma rację, czy kto wygra dane postępowanie. Jest osobą bezstronną.

10. Czy mediacja zawsze kończy się ugodą?

Nie, nie zawsze. Ponieważ cała mediacja jest dobrowolna - to samo dotyczy ugody.

© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności