Kara za posiadanie narkotyków

2021-06-17
Kara za posiadanie narkotyków

W Polsce, co do zasady, posiadanie każdego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych jest karalne. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Inaczej ma się sprawa, jeżeli u sprawcy znaleziono znaczną ilość środków psychoaktywnych lub substancji odurzających - sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, o czym stanowi art. 62 § 2 ww. ustawy. Zgodnie m.in. z wyrokiem SA w Warszawie z 18.4.2000 r., II AKa 22/00, (OSA 2001, Nr 2, poz. 8) "kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest znaczna, nieznaczna czy zwykła są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne)".

W przypadkach mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Również i w tym przypadku ustawa nie definiuje ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, która wyczerpywałaby definicję „nieznaczności”. Zazwyczaj nieznaczna ilość to taka, która jest wystarczająca dla odurzenia tylko jednej osoby. Na wymiar kary może mieć wpływ rodzaj środków odurzających, czy cel ich posiadania.


© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności