“Argumentów (dowodów) nie należy liczyć, lecz ważyć.” - Cyceron
„Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.” - Sosai Masutatsu Oyama
"Sukces jest wynikiem podjęcia właściwej decyzji." - Eurypides
Dlaczego my?

Dopasowujemy optymalne rozwiązania

Wszechstronnie analizujemy każdą sytuację, dopasowując indywidualne rozwiązanie do potrzeb danego Klienta. Myślimy nieszablonowo, szukając nowatorskich rozwiązań.

Jesteśmy rzetelni

Jakość jest dla nas ważna. Cenimy sobie partnerskie relacje z Klientami. Precyzyjnie i odpowiedzialnie wywiązujemy się z powierzonych nam zadań. Angażujemy się w każdą sprawę, którą prowadzimy.
 

Jesteśmy dostępni

Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem. Elastyczny czas pracy pozwala nam lepiej dopasować się do aktualnych potrzeb naszych Klientów.
 
O nas

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Prowadzimy i uczestniczymy w mediacjach. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem.

Kancelaria, jako swój nadrzędny cel, stawia zapewnienie Klientom sprawnej, profesjonalnej obsługi prawnej, precyzyjnie dostosowanej do potrzeb Klienta. Naszym Klientom proponujemy korzystne rozwiązania prawne i biznesowe. Staramy się ich skutecznie wspierać i przedstawiać realne koncepcje działania.

Aktualności

Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości, radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane i przyniesie odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Z chwilą śmierci spadkodawcy, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Przy czym, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, co z kolei nasuwa pytanie, kto dziedziczy w takiej sytuacji?

 

W Polsce, co do zasady, posiadanie każdego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych jest karalne. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 
© 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska
dev by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szczepańska, ul. Pomorska 23, 62-025 Kostrzyn, NIP: 789-168-35-23, e-mail: biuro@jszczepanska.pl (zwana dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Czytaj treść polityki prywatności